Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Kẹp ống trơn JIS C8305 loại E có đế

Kẹp ống luồn dây điện trơn JIS C8305 loại E có đế AP - AP Saddle with base for JIS C8305 type E conduit

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(mm)
JISE-SWB19 Kẹp ống luồn dây điện trơn JIS C8305 loại E có đế AP 19mm
AP 19mm Saddle with base for JIS C8305 type E conduit
19
JISE-SWB25 Kẹp ống luồn dây điện trơn JIS C8305 loại E có đế AP 25mm
AP 25mm Saddle with base for JIS C8305 type E conduit
25
JISE-SWB31 Kẹp ống luồn dây điện trơn JIS C8305 loại E có đế AP 31mm
AP 31mm Saddle with base for JIS C8305 type E conduit
31

Sản phẩm khác