Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Kẹp ống luồn dây điện trơn JIS C8305 loại E không đế

Kẹp ống luồn dây điện trơn JIS C8305 loại E không đế AP-AP JIS C8305 type E Saddle without base for JIS C8305 type E conduit

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(mm)
JISE-SOB19 Kẹp ống luồn dây điện trơn JIS C8305 loại E không đế AP 19mm
AP 19mm JIS C8305 type E Saddle without base for JIS C8305 type E conduit
19
JISE-SOB25 Kẹp ống luồn dây điện trơn JIS C8305 loại E không đế AP 25mm
AP 25mm JIS C8305 type E Saddle without base for JIS C8305 type E conduit
25
JISE-SOB31 Kẹp ống luồn dây điện trơn JIS C8305 loại E không đế AP 31mm
AP 31mm JIS C8305 type E Saddle without base for JIS C8305 type E conduit
31

Sản phẩm khác