Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Hộp nối ống luồn dây điện trơn JIS C8305 loại E 2 ngã vuông

Hộp nối ống luồn dây điện trơn JIS C8305 loại E 2 ngã vuông AP - AP JIS C8305 type E Junction screw box 2 ways angle

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(mm)
JISE-JB2A19 Hộp nối ống luồn dây điện trơn JIS C8305 loại E 2 ngã vuông AP 19mm
AP 19mm JIS C8305 type E Junction screw box 2 ways angle
19
JISE-JB2A25 Hộp nối ống luồn dây điện trơn JIS C8305 loại E 2 ngã vuông AP 25mm
AP 25mm JIS C8305 type E Junction screw box 2 ways angle
25
JISE-JB2A31 Hộp nối ống luồn dây điện trơn JIS C8305 loại E 2 ngã vuông AP 31mm
AP 31mm JIS C8305 type E Junction screw box 2 ways angle
31

Sản phẩm khác