Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Co đúc T nối ống luồn dây điện trơn JIS C8305 loại E

Co đúc T nối ống luồn dây điện trơn JIS C8305 loại E

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(mm)
JISE-IST19 Co đúc T nối ống luồn dây điện trơn JIS C8305 loại E AP 19mm
AP 19mm JIS C8305 type E Inspection screw tee
19
JISE-IST25 Co đúc T nối ống luồn dây điện trơn JIS C8305 loại E AP 25mm
AP 25mm JIS C8305 type E Inspection screw tee
25
JISE-IST31 Co đúc T nối ống luồn dây điện trơn JIS C8305 loại E AP 31mm
AP 31mm JIS C8305 type E Inspection screw tee
31

Sản phẩm khác