Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Co đúc ống luồn dây điện trơn JIS C8305 E 90

Kẹp ống luồn dây điện trơn JIS C8305 loại E có đế AP - AP Saddle with base for JIS C8305 type E conduit

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(mm)
JISE-ISE19 Co đúc ống luồn dây điện trơn JIS C8305 loại E 90º AP 19mm
AP 19mm JIS C8305 type E Inspection screw elbow
19
JISE-ISE25 Co đúc ống luồn dây điện trơn JIS C8305 loại E 90º AP 25mm
AP 25mm JIS C8305 type E Inspection screw elbow
25
JISE-ISE31 Co đúc ống luồn dây điện trơn JIS C8305 loại E 90º AP 31mm
AP 31mm JIS C8305 type E Inspection screw elbow
31

Sản phẩm khác