Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Móc ống luồn dây điện trơn EMT

Móc ống luồn dây điện trơn EMT-EMT strap

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(inch)
EMT-S012 Móc ống luồn dây điện trơn EMT AP 1/2 inch
AP 1/2" EMT Strap
1/2
EMT-S034 Móc ống luồn dây điện trơn EMT AP 3/4 inch
AP 3/42" EMT Strap
3/4
EMT-S100 Móc ống luồn dây điện trơn EMT AP 1 inch
AP 1" EMT Strap
1
EMT-S114 Móc ống luồn dây điện trơn EMT AP 1 1/4 inch
AP 1 1/4" EMT Strap
1 1/2
EMT-S112 Móc ống luồn dây điện trơn EMT AP 1 1/2 inch
AP 1 1/2" EMT Strap
1 1/4
EMT-S200 Móc ống luồn dây điện trơn EMT AP 2 inch
AP 2" EMT Strap
2

Sản phẩm khác