Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Khớp nối Ống luồn dây điện AP trơn EMT kẽm dạng xiết

Khớp nối ống luồn dây điện trơn EMT kẽm dạng xiết AP 1/2 inch - AP EMT Set compression zinc connector

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(inch)
EMT-CZCP012 Khớp nối ống luồn dây điện trơn EMT kẽm dạng xiết AP 1/2 inch
AP 1/2" EMT Set compression zinc connector
1/2
EMT-CZCP034 Khớp nối ống luồn dây điện trơn EMT kẽm dạng xiết AP 3/4 inch
AP 3/4" EMT Set compression zinc connector
3/4
EMT-CZCP100 Khớp nối ống luồn dây điện trơn EMT kẽm dạng xiết AP 1 inch
AP 1" EMT Set compression zinc connector
1
EMT-CZCP114 Khớp nối ống luồn dây điện trơn EMT kẽm dạng xiết AP 1 1/4 inch
AP 1 1/4" EMT Set compression zinc connector
1 1/4
EMT-CZCP112 Khớp nối ống luồn dây điện trơn EMT kẽm dạng xiết AP 1 1/2 inch
AP 1 1/2" EMT Set compression zinc connector
1 1/2
EMT-CZCP200 Khớp nối ống luồn dây điện trơn EMT kẽm dạng xiết AP 2 inch
AP 2" EMT Set compression zinc connector
2

Sản phẩm khác