Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Khớp nối ống luồn dây điện EMT sắt dạng vít

Khớp nối ống luồn dây điện EMT sắt dạng vít

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(inch)
EMT-SZCP012 Khớp nối ống luồn dây điện EMT sắt dạng vít AP 1/2 inch
AP 1/2" EMT Set Screw Steel Conduit
1/2
EMT-SZCP034 Khớp nối ống luồn dây điện EMT sắt dạng vít AP 3/4 inch
AP 3/4" EMT Set Screw Steel Conduit
3/4
EMT-SZCP100 Khớp nối ống luồn dây điện EMT sắt dạng vít AP 1 inch
AP 1" EMT Set Screw Steel Conduit
1
EMT-SZCP114 Khớp nối ống luồn dây điện EMT sắt dạng vít AP 1 1/4 inch
AP 1 1/4" EMT Set Screw Steel Conduit
1 1/4
EMT-SZCP112 Khớp nối ống luồn dây điện EMT sắt dạng vít AP 1 1/2 inch
AP 1 1/2" EMT Set Screw Steel Conduit
1 1/2
EMT-SZCP200 Khớp nối ống luồn dây điện EMT sắt dạng vít AP 2 inch
AP 2" EMT Set Screw Steel Conduit
2

Sản phẩm khác