Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Khớp nối ống luồn dây điện EMT kẽm dạng vít

Khớp nối ống luồn dây điện trơn EMT kẽm dạng vít AP 1/2 inch - AP EMT set screw zinc coupling

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(inch)
EMT-SZCP012 Khớp nối ống luồn dây điện trơn EMT kẽm dạng vít AP 1/2 inch
AP 1/2" EMT set screw zinc coupling
1/2
EMT-SZCP034 Khớp nối ống luồn dây điện trơn EMT kẽm dạng vít AP 3/4 inch
AP 3/4" EMT set screw zinc coupling
3/4
EMT-SZCP100 Khớp nối ống luồn dây điện trơn EMT kẽm dạng vít AP 1 inch
AP 1" EMT set screw zinc coupling
1
EMT-SZCP114 Khớp nối ống luồn dây điện trơn EMT kẽm dạng vít AP 1 1/4 inch
AP 1 1/4" EMT set screw zinc coupling
1 1/4
EMT-SZCP112 Khớp nối ống luồn dây điện trơn EMT kẽm dạng vít AP 1 1/2 inch
AP 1 1/2" EMT set screw zinc coupling
1 1/2
EMT-SZCP200 Khớp nối ống luồn dây điện trơn EMT kẽm dạng vít AP 2 inch
AP 2" EMT set screw zinc coupling
2

Sản phẩm khác