Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Kẹp ống luồn dây điện EMT không đế

Kẹp ống luồn dây điện EMT không đế

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(inch)
EMT-SOB012 Kẹp ống luồn dây điện EMT không đế AP 1/2 inch
AP 1/2" Saddle without base for EMT Conduit
1/2
EMT-SOB034 Kẹp ống luồn dây điện EMT không đế AP 3/4 inch
AP 3/4" Saddle without base for EMT Conduit
3/4
EMT-SOB100 Kẹp ống luồn dây điện EMT không đế AP 1 inch
AP 1" Saddle without base for EMT Conduit
1
EMT-SOB114 Kẹp ống luồn dây điện EMT không đế AP 1 1/4 inch
AP 1 1/4" Saddle without base for EMT Conduit
1 1/4
EMT-SOB112 Kẹp ống luồn dây điện EMT không đế AP 1 1/2 inch
AP 1 1/2" Saddle without base for EMT Conduit
1 1/2
EMT-SOB200 Kẹp ống luồn dây điện EMT không đế AP 2 inch
AP 2" Saddle without base for EMT Conduit
2

Sản phẩm khác