Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Hộp nối Ống luồn dây điện AP trơn EMT 2 ngã thẳng

Hộp nối Ống luồn dây điện AP trơn EMT 2 ngã thẳng AP 1/2 inch - AP EMT Junction box with cover - 2 ways through

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(inch)
EMT-JB2T012

Hộp nối ống thép luồn dây điện trơn EMT 2 ngã thẳng AP 1/2 inch
AP 1/2" EMT Junction box with cover - 2 ways through

1/2
EMT-JB2T034 Hộp nối ống thép luồn dây điện trơn EMT 2 ngã thẳng AP 3/4 inch
AP 3/4" EMT Junction box with cover - 2 ways through
3/4
EMT-JB2T100 Hộp nối ống thép luồn dây điện trơn EMT 2 ngã thẳng AP 1 inch
AP 1" EMT Junction box with cover - 2 ways through
1
EMT-JB2T114 Hộp nối ống thép luồn dây điện trơn EMT 2 ngã thẳng AP 1 1/4 inch
AP 1 1/4" EMT Junction box with cover - 2 ways through
1 1/4

Sản phẩm khác