Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Hộp nối ống luồn dây điện trơn EMT 1 ngã

Hộp nối ống luồn dây điện trơn EMT 1 ngã AP 1/2 inch - AP EMT Junction box with cover - 1 way

Mã sản phẩm
Product code
Description Kích thước
Size
(inch)
EMT-JB1012 Hộp nối ống luồn dây điện trơn EMT 1 ngã AP 1/2 inch
AP 1/2" EMT Junction box with cover - 1 way
1/2
EMT-JB1034 Hộp nối ống luồn dây điện trơn EMT 1 ngã AP 3/4 inch
AP 3/4" EMT Junction box with cover - 1 way
3/4
EMT-JB1100 Hộp nối ống luồn dây điện trơn EMT 1 ngã AP 1 inch
AP 1" EMT Junction box with cover - 1 way
1
EMT-JB1114 Hộp nối ống luồn dây điện trơn EMT 1 ngã AP 1 1/4 inch
AP 1 1/4" EMT Junction box with cover - 1 way
1 1/4

Sản phẩm khác