Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Đầu nối Ống luồn dây điện AP trơn EMT & ống mềm kín nước

Đầu nối ống luồn dây diện EMT & ống mềm kín nước AP - APWater-proof combination coupling EMt to flexible conduit

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(inch)
EMT-WCCF012 Đầu nối ống luồn dây diện EMT & ống mềm kín nước AP 1/2 inch
AP 1/2" Water-proof combination coupling EMt to flexible conduit
1/2
EMT-WCCF034 Đầu nối ống luồn dây diện EMT & ống mềm kín nước AP 3/4 inch
AP 3/4" Water-proof combination coupling EMt to flexible conduit
3/4
EMT-WCCF100 Đầu nối ống luồn dây diện EMT & ống mềm kín nước AP 1 inch
AP 1" Water-proof combination coupling EMt to flexible conduit
1

Sản phẩm khác