Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Đầu nối Ống luồn dây điện AP EMT sắt dạng vít

Đầu nối ống luồn dây điện trơn EMT sắt dạng vít AP 1/2 inch - AP EMT set steel screw connector

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(inch)
EMT-SSCC012 Đầu nối ống luồn dây điện trơn EMT sắt dạng vít AP 1/2 inch
AP 1/2" EMT set steel screw connector
1/2
EMT-SSCC034 Đầu nối ống luồn dây điện trơn EMT sắt dạng vít AP 3/4 inch
AP 3/4" EMT set steel screw connector
3/4
EMT-SSCC100 Đầu nối ống luồn dây điện trơn EMT sắt dạng vít AP 1 inch
AP 1" EMT set steel screw connector
1
EMT-SSCC114 Đầu nối ống luồn dây điện trơn EMT sắt dạng vít AP 1 1/4 inch
AP 1 1/4" EMT set steel screw connector
1 1/4
EMT-SSCC112 Đầu nối ống luồn dây điện trơn EMT sắt dạng vít AP 1 1/2 inch
AP 1 1/2" EMT set steel screw connector
1 1/2
EMT-SSCC200 Đầu nối ống luồn dây điện trơn EMT sắt dạng vít AP 2 inch
AP 2" EMT set steel screw connector
2

Sản phẩm khác