Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Đầu nối ống luồn dây điện EMT kẽm dạng xiết

Đầu nối ống luồn dây điện EMT kẽm dạng xiết AP - AP EMT Compression zinc connectors

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(inch)
EMT-CZCC012 Đầu nối ống luồn dây điện EMT kẽm dạng xiết AP 1/2 inch
AP 1/2" EMT Compression zinc connectors
1/2
EMT-CZCC034 Đầu nối ống luồn dây điện EMT kẽm dạng xiết AP 3/4 inch
AP 3/4" EMT Compression zinc connectors
3/4
EMT-CZCC100 Đầu nối ống luồn dây điện EMT kẽm dạng xiết AP 1 inch
AP 1" EMT Compression zinc connectors
1
EMT-CZCC114 Đầu nối ống luồn dây điện EMT kẽm dạng xiết AP 1 1/4 inch
AP 1 1/4" EMT Compression zinc connectors
1 1/4
EMT-CZCC112 Đầu nối ống luồn dây điện EMT kẽm dạng xiết AP 1 1/2 inch
AP 1 1/2" EMT Compression zinc connectors
1 1/2
EMT-CZCC200 Đầu nối ống luồn dây điện EMT kẽm dạng xiết AP 2 inch
AP 2" EMT Compression zinc connectors
2

Sản phẩm khác