Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Đầu nối ống luồn dây điện EMT kẽm dạng vít

Đầu nối ống luồn dây điện EMT kẽm dạng vít AP 1/2 inch - AP EMT set screw zinc connector

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(inch)
EMT-SZCC012 Đầu nối ống luồn dây điện EMT kẽm dạng vít AP 1/2 inch
AP 1/2" EMT set screw zinc connector
1/2
EMT-SZCC034 Đầu nối ống luồn dây điện EMT kẽm dạng vít AP 3/4 inch
AP 3/4" EMT set screw zinc connector
3/4
EMT-SZCC100 Đầu nối ống luồn dây điện EMT kẽm dạng vít AP 1 inch
AP 1" EMT set screw zinc connector
1
EMT-SZCC114 Đầu nối ống luồn dây điện EMT kẽm dạng vít AP 1 1/4 inch
AP 1 1/4" EMT set screw zinc connector
1 1/4
EMT-SZCC112 Đầu nối ống luồn dây điện EMT kẽm dạng vít AP 1 1/2 inch
AP 1 1/2" EMT set screw zinc connector
1 1/2
EMT-SZCC200 Đầu nối ống luồn dây điện EMT kẽm dạng vít AP 2 inch
AP 2" EMT set screw zinc connector
2

Sản phẩm khác