Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Co đúc ống luồn dây điện trơn EMT 90

Co đúc ống luồn dây điện trơn EMT 90 - EMT 90 Radius Elbow

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(inch)
EMT-ISE012 Co đúc ống luồn dây điện trơn EMT 90º AP 1/2 inch
AP 1/2" EMT 90º radius elbow
1/2
EMT-ISE034 Co đúc ống luồn dây điện trơn EMT 90º AP 3/4 inch
AP 3/4" EMT 90º radius elbow
3/4
EMT-ISE100 Co đúc ống luồn dây điện trơn EMT 90º AP 1 inch
AP 1" EMT 90º radius elbow
1

Sản phẩm khác