Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Panasonic Conduit Type E

Ống luồn dây điện AP ren Panasonic - Panasonic Conduit Type E

Mã sản phẩm
Product code
Kích thước
Size
(inch)
Đường kính ngoài
OD
(mm)
Độ dày
Thickness
(mm)
Chiều dài ống
Length
(mm)
PIMC012 1/2 20.70 1.79 3030
PIMC034 3/4 26.14 1.90 3030
PIMC100 1 32.77 2.16 3025
PIMC114 1 1/4 41.59 2.19 3025
PIMC112 1 1/2 47.81 2.29 3025
PIMC200 2 59.93 2.41 3025
PIMC212 2 1/2
72.56 3.26 3010
PIMC300 3 88.29 3.56 3010
PIMC312 3 1/2
100.86 3.56 3005
PIMC400 4 113.43 3.56 3005

Sản phẩm khác