Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Khớp nối ống luồn dây điện ren IMC - AP

Khớp nối ống luồn dây điện ren IMC AP - AP IMC Coupling

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(inch)
IMC-SCP012 Khớp nối ống luồn dây điện ren IMC AP 1/2 inch
AP 1/2" IMC Coupling
1/2
IMC-SCP034 Khớp nối ống luồn dây điện ren IMC AP 3/4 inch
AP 3/4" IMC Coupling
3/4
IMC-SCP100 Khớp nối ống luồn dây điện ren IMC AP 1 inch
AP 1" IMC Coupling
1
IMC-SCP114 Khớp nối ống luồn dây điện ren IMC AP 1 1/4 inch
AP 1 1/4" IMC Coupling
1 1/4
IMC-SCP112 Khớp nối ống luồn dây điện ren IMC AP 1 1/2 inch
AP 1 1/2" IMC Coupling
1 1/2
IMC-SCP200 Khớp nối ống luồn dây điện ren IMC AP 2 inch
AP 2" IMC Coupling
2
IMC-SCP212 Khớp nối ống luồn dây điện ren IMC AP 2 1/2 inch
AP 2 1/2" IMC Coupling
2 1/2
IMC-SCP300 Khớp nối ống luồn dây điện ren IMC AP 3 inch
AP 3" IMC Coupling
3
IMC-SCP400 Khớp nối ống luồn dây điện ren IMC AP 4 inch
AP 4" IMC Coupling
4

Sản phẩm khác