Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Kẹp ống luồn dây điện ren IMC có đế AP

Kẹp Ống luồn dây điện AP ren IMC có đế AP - AP Saddle with base for IMC conduit

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(inch)
IMC-SWB012 Kẹp ống thép luồn dây điện ren IMC có đế AP 1/2 inch
AP 1/2" Saddle with base for IMC conduit
1/2
IMC-SWB034 Kẹp ống thép luồn dây điện ren IMC có đế AP 3/4 inch
AP 3/4" Saddle with base for IMC conduit
3/4
IMC-SWB100 Kẹp ống thép luồn dây điện ren IMC có đế AP 1 inch
AP 1" Saddle with base for IMC conduit
1
IMC-SWB114 Kẹp ống thép luồn dây điện ren IMC có đế AP 1 1/4 inch
AP 1 1/4" Saddle with base for IMC conduit
1 1/4
IMC-SWB112 Kẹp ống thép luồn dây điện ren IMC có đế AP 1 1/2 inch
AP 1 1/4" Saddle with base for IMC conduit
1 1/2
IMC-SWB200 Kẹp ống thép luồn dây điện ren IMC có đế AP 2 inch
AP 2" Saddle with base for IMC conduit
2

Sản phẩm khác