Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Hộp nối Ống luồn dây điện AP ren IMC - LL

Hộp nối Ống luồn dây điện AP ren IMC - LL AP - AP IMC Threaded conduit body LL

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(inch)
IMC-CBLL012 Hộp nối ống thép luồn dây điện ren IMC - LL AP 1/2 inch
AP 1/2" IMC Threaded conduit body LL
1/2
IMC-CBLL034 Hộp nối ống thép luồn dây điện ren IMC - LL AP 3/4 inch
AP 3/4" IMC Threaded conduit body LL
3/4
IMC-CBLL100 Hộp nối ống thép luồn dây điện ren IMC - LL AP 1 inch
AP 1" IMC Threaded conduit body LL
1
IMC-CBLL114 Hộp nối ống thép luồn dây điện ren IMC - LL AP 1 1/4 inch
AP 1 1/4" IMC Threaded conduit body LL
1 1/4

Sản phẩm khác