Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Hộp nối Ống luồn dây điện AP ren IMC - C

Hộp nối Ống luồn dây điện AP ren IMC - C AP - AP IMC Threaded conduit body C

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(inch)
IMC-CBC012 Hộp nối ống thép luồn dây điện ren IMC - C AP 1/2 inch
AP 1/2" IMC Threaded conduit body C
1/2
IMC-CBC034 Hộp nối ống thép luồn dây điện ren IMC - C AP 3/4 inch
AP 3/4" IMC Threaded conduit body C
3/4
IMC-CBC100 Hộp nối ống thép luồn dây điện ren IMC - C AP 1 inch
AP 1" IMC Threaded conduit body C
1
IMC-CBC114 Hộp nối ống thép luồn dây điện ren IMC - C AP 1 1/4 inch
AP 1 1/4" IMC Threaded conduit body C
1 1/4

Sản phẩm khác