Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Hộp nối Ống luồn dây điện AP ren IMC 2 ngã vuông

Hộp nối ống thép luồn dây điện ren IMC 2 ngã vuông AP - AP IMC Junction screw box with cover - 2 ways angle

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(inch)
IMC-JB2A012

Hộp nối ống thép luồn dây điện ren IMC 2 ngã vuông AP 1/2 inch
AP 1/2" IMC Junction box with cover - 2 ways angle

1/2
IMC-JB2A034 Hộp nối ống thép luồn dây điện ren IMC 2 ngã vuông AP 3/4 inch
AP 3/4" IMC Junction box with cover - 2 ways angle
3/4
IMC-JB2A100 Hộp nối ống thép luồn dây điện ren IMC 2 ngã vuông AP 1 inch
AP 1" IMC Junction box with cover - 2 ways angle
1
EMT-JB2T114 Hộp nối ống thép luồn dây điện ren IMC 2 ngã vuông AP 1 1/4 inch
AP 1 1/4" IMC Junction box with cover - 2 ways angle
1 1/4

Sản phẩm khác