Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Hộp nối Ống luồn dây điện AP ren IMC 2 ngã thẳng

Hộp nối Ống luồn dây điện AP ren IMC 2 ngã thẳng AP - AP IMC Junction box with cover - 2 ways through

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(inch)
IMC-JB2T012

Hộp nối ống thép luồn dây điện ren IMC 2 ngã thẳng AP 1/2 inch
AP 1/2" IMC Junction box with cover - 2 ways through

1/2
IMC-JB2T034 Hộp nối ống thép luồn dây điện ren IMC 2 ngã thẳng AP 3/4 inch
AP 3/4" IMC Junction box with cover - 2 ways through
3/4
IMC-JB2T100 Hộp nối ống thép luồn dây điện ren IMC 2 ngã thẳng AP 1 inch
AP 1" IMC Junction box with cover - 2 ways through
1
IMC-JB2T114 Hộp nối ống thép luồn dây điện ren IMC 2 ngã thẳng AP 1 1/4 inch
AP 1 1/4" IMC Junction box with cover - 2 ways through
1 1/4

Sản phẩm khác