Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Đầu nối ống luồn dây điện ren IMC kẽm kín nước

Đầu nối ống ren kín nước IMC với hộp điện AP - AP IMC Watertight zinc hubs

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(inch)
IMC-WZH012 Đầu nối ống ren kín nước IMC với hộp điện AP 1/2 inch
AP 1/2" IMC Watertight zinc hubs
1/2
IMC-WZH034 Đầu nối ống ren kín nước IMC với hộp điện AP 3/4 inch
AP 3/4" IMC Watertight zinc hubs
3/4
IMC-WZH100 Đầu nối ống ren kín nước IMC với hộp điện AP 1 inch
AP 1" IMC Watertight zinc hubs
1
IMC-WZH114 Đầu nối ống ren kín nước IMC với hộp điện AP 1 1/4 inch
AP 1 1/4" IMC Watertight zinc hubs
1 1/4
IMC-WZH112 Đầu nối ống ren kín nước IMC với hộp điện AP 1 1/2 inch
AP 1 1/2" IMC Watertight zinc hubs
1 1/2
IMC-WZH200 Đầu nối ống ren kín nước IMC với hộp điện AP 2 inch
AP 2" IMC Watertight zinc hubs
2

Sản phẩm khác