Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Đai nối nhựa PVC cho ống luồn dây điện ren IMC - AP

Đai nối nhựa PVC ống luồn dây điện ren IMC AP - AP IMC PVC bushing

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(inch)
IMC-PVCB012 Đai nối nhựa PVC ống luồn dây điện ren IMC AP 1/2 inch
AP 1/2" IMC PVC bushing
1/2
IMC-PVCB034 Đai nối nhựa PVC ống luồn dây điện ren IMC AP 3/4 inch
AP 3/4" IMC PVC bushing
3/4
IMC-PVCB100 Đai nối nhựa PVC ống luồn dây điện ren IMC AP 1 inch
AP 1" IMC PVC bushing
1
IMC-PVCB114 Đai nối nhựa PVC ống luồn dây điện ren IMC AP 1 1/4 inch
AP 1 1/4" IMC PVC bushing
1 1/4
IMC-PVCB112 Đai nối nhựa PVC ống luồn dây điện ren IMC AP 1 1/2 inch
AP 1 1/2" IMC PVC bushing
1 1/2
IMC-PVCB200 Đai nối nhựa PVC ống luồn dây điện ren IMC AP 2 inch
AP 2" IMC PVC bushing
2
IMC-PVCB212 Đai nối nhựa PVC ống luồn dây điện ren IMC AP 2 1/2 inch
AP 2 1/2" IMC PVC bushing
2 1/2
IMC-PVCB300 Đai nối nhựa PVC ống luồn dây điện ren IMC AP 3 inch
AP 3" IMC PVC bushing
3
IMC-PVCB400 Đai nối nhựa PVC ống luồn dây điện ren IMC AP 4 inch
AP 4" IMC PVC bushing
4

Sản phẩm khác