Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Đai nối kẽm ống luồn dây diện ren IMC - AP

Đai nối ống luồn dây điện ren IMC AP - AP IMC Zinc bushing

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(inch)
IMC-ZB012 Đai nối ống luồn dây điện ren IMC AP 1/2 inch
AP 1/2" IMC Zinc bushing
1/2
IMC-ZB034 Đai nối ống luồn dây điện ren IMC AP 3/4 inch
AP 3/4" IMC Zinc bushing
3/4
IMC-ZB100 Đai nối ống luồn dây điện ren IMC AP 1 inch
AP 1" IMC Zinc bushing
1
IMC-ZB114 Đai nối ống luồn dây điện ren IMC AP 1 1/4 inch
AP 1 1/4" IMC Zinc bushing
1 1/4
IMC-ZB112 Đai nối ống luồn dây điện ren IMC AP 1 1/2 inch
AP 1 1/2" IMC Zinc bushing
1 1/2
IMC-ZB200 Đai nối ống luồn dây điện ren IMC AP 2 inch
AP 2" IMC Zinc bushing
2
IMC-ZB212 Đai nối ống luồn dây điện ren IMC AP 2 1/2 inch
AP 2 1/2" IMC Zinc bushing
2 1/2
IMC-ZB300 Đai nối ống luồn dây điện ren IMC AP 3 inch
AP 3" IMC Zinc bushing
3
IMC-ZB400 Đai nối ống luồn dây điện ren IMC AP 4 inch
AP 4" IMC Zinc bushing
4

Sản phẩm khác