Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Đai chặn sắt IMC - AP

Đai chặn sắt IMC AP - AP IMC Steel locknut

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(inch)
IMC-SL012 Đai chặn sắt IMC AP 1/2 inch
AP 1/2" IMC Steel locknut
1/2
IMC-SL034 Đai chặn sắt IMC AP 3/4 inch
AP 3/4" IMC Steel locknut
3/4
IMC-SL100 Đai chặn sắt IMC AP 1 inch
AP 1" IMC Steel locknut
1
IMC-SL114 Đai chặn sắt IMC AP 1 1/4 inch
AP 1 1/4" IMC Steel locknut
1 1/4
IMC-SL112 Đai chặn sắt IMC AP 1 1/2 inch
AP 1 1/2" IMC Steel locknut
1 1/2
IMC-SL200 Đai chặn sắt IMC AP 2 inch
AP 2" IMC Steel locknut
2
IMC-SL212 Đai chặn sắt IMC AP 2 1/2 inch
AP 2 1/2" IMC Steel locknut
2 1/2
IMC-SL300 Đai chặn sắt IMC AP 3 inch
AP 3" IMC Steel locknut
3
IMC-SL400 Đai chặn sắt IMC AP 4 inch
AP 4" IMC Steel locknut
4

Sản phẩm khác