Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Co đúc T ren IMC - AP

Co đúc ống luồn dây điện ren IMC - T AP - AP IMC Inspection threaded tee

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(inch)
IMC-ITT012 Co đúc ống luồn dây điện ren IMC - T AP 1/2 inch
AP 1/2" IMC Inspection threaded tee
1/2
IMC-ITT034 Co đúc ống luồn dây điện ren IMC - T AP 3/4 inch
AP 3/4" IMC Inspection threaded tee
3/4
IMC-ITT100 Co đúc ống luồn dây điện ren IMC - T AP 1 inch
AP 1" IMC Inspection threaded tee
1

Sản phẩm khác