Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Co đúc ống luồn dây điện ren IMC 90º AP

Co đúc ống luồn dây điện ren IMC 90º AP - AP IMC Inspection threaded elbow

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(inch)
IMC-ITE012 Co đúc ống luồn dây điện ren IMC 90º AP 1/2 inch
AP 1/2" IMC Inspection threaded elbow
1/2
IMC-ITE034 Co đúc ống luồn dây điện ren IMC 90º AP 3/4 inch
AP 3/4" IMC Inspection threaded elbow
3/4
IMC-ITE100 Co đúc ống luồn dây điện ren IMC 90º AP 1 inch
AP 1" IMC Inspection threaded elbow
1

Sản phẩm khác