Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Co cong ren IMC 90º AP

Co cong ren IMC 90º AP - AP IMC 90º steel radius elbow

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(inch)
IMC-SRE012 Co cong ren IMC 90º AP 1/2 inch
AP 1/2" IMC 90º steel radius elbow
1/2
IMC-SRE034 Co cong ren IMC 90º AP 3/4 inch
AP 3/4" IMC 90º steel radius elbow
3/4
IMC-SRE100 Co cong ren IMC 90º AP 1 inch
AP 1" IMC 90º steel radius elbow
1
IMC-SRE114 Co cong ren IMC 90º AP 1 1/4 inch
AP 1 1/4" IMC 90º steel radius elbow
1 1/4
IMC-SRE112 Co cong ren IMC 90º AP 1 1/2 inch
AP 1 1/2" IMC 90º steel radius elbow
1 1/2
IMC-SRE200 Co cong ren IMC 90º AP 2 inch
AP 2" IMC 90º steel radius elbow
2
IMC-SRE212 Co cong ren IMC 90º AP 2 1/2 inch
AP 2 1/2" IMC 90º steel radius elbow
2 1/2
IMC-SRE300 Co cong ren IMC 90º AP 3 inch
AP 3" IMC 90º steel radius elbow
3
IMC-SRE400 Co cong ren IMC 90º AP 4 inch
AP 4" IMC 90º steel radius elbow
4

Sản phẩm khác