Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Ống luồn dây điện AP ren BS4568:Class 3 - Smartube (Malaysia)

Ống luồn dây điện AP ren BS4568:Class 3 - Smartube (Malaysia)

Kích thước
Size
mm
Đường kính ngoài
Outside Diameter
mm
Độ dày
Wall Thickness
mm
Chiều dài ống
Length
m
Trọng lượng
Weight
kg/pc
20 19.85 1.6
3.00 2.14
3.75 2.67
3.81 2.72
25 24.80 1.6
3.00 2.71
3.75 3.39
3.81 3.44
32 31.80 1.6
3.00 3.56
3.75 4.44
3.81 4.51

Sản phẩm khác