Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Khớp nối ren BS4568 - AP

Khớp nối ống luồn dây điện ren BS4568 AP - AP BS4568 Steel coupling

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(mm)
BS4568-SCP20 Khớp nối ống luồn dây điện ren BS4568 - AP 20mm
AP 20mm BS4568 Steel coupling
20
BS4568-SCP25 Khớp nối ống luồn dây điện ren BS4568 AP 25mm
AP 25mm BS4568 Steel coupling
25
BS4568-SCP32 Khớp nối ống luồn dây điện ren BS4568 AP 32mm
AP 32mm BS4568 Steel coupling
32

Sản phẩm khác