Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Kẹp ống luồn dây điện ren BS4568 có đế

Kẹp ống luồn dây điện ren BS4568 AP - AP Saddle with base for BS4568 conduit

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(mm)
BS4568-SWB20 Kẹp ống luồn dây điện ren BS4568 AP 20mm
AP 20mm Saddle with base for BS4568 conduit
20
BS4568-SWB25 Kẹp ống luồn dây điện ren BS4568 AP 25mm
AP 25mm
Saddle with base for BS4568 conduit
25
BS4568-SWB32 Kẹp ống luồn dây điện ren BS4568 AP 32mm
AP 32mm
Saddle with base for BS4568 conduit
32

Sản phẩm khác