Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Hộp nối ống luồn dây điện ren BS4568 4 ngã

Hộp nối ống luồn dây điện ren BS4568 4 ngã AP - AP BS4568 Junction threaded box - 4 ways

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(mm)
BS4568-JB420 Hộp nối ống luồn dây điện ren BS4568 4 ngã AP 20mm
AP 20mm BS4568 Junction threaded box - 4 ways
20
BS4568-JB425 Hộp nối ống luồn dây điện ren BS4568 4 ngã AP 25mm
AP 25mm BS4568 Junction threaded box - 4 ways
25
BS4568-JB432 Hộp nối ống luồn dây điện ren BS4568 4 ngã AP 32mm
AP 32mm BS4568 Junction threaded box - ways
32

Sản phẩm khác