Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Hộp nối ống luồn dây điện ren BS4568 3 ngã

Hộp nối ống luồn dây điện ren BS4568 3 ngã AP - AP BS4568 Junction threaded box - 3 ways

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(mm)
BS4568-JB320 Hộp nối ống luồn dây điện ren BS4568 3 ngã AP 20mm
AP 20mm BS4568 Junction threaded box - 3 ways
20
BS4568-JB325 Hộp nối ống luồn dây điện ren BS4568 3 ngã AP 25mm
AP 25mm BS4568 Junction threaded box - 3 ways
25
BS4568-JB332 Hộp nối ống luồn dây điện ren BS4568 3 ngã AP 32mm
AP 32mm BS4568 Junction threaded box - 3 ways
32

Sản phẩm khác