Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Hộp nối ống luồn dây điện ren BS4568 2 ngã thẳng

Hộp nối ống luồn dây điện ren BS4568 2 ngã thẳng AP - AP BS4568 Junction threaded box - 2 ways through

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(mm)
BS4568-JB2T20 Hộp nối ống luồn dây điện ren BS4568 2 ngã thẳng AP 20mm
AP 20mm BS4568 Junction threaded box - 2 ways through
20
BS4568-JB2T25 Hộp nối ống luồn dây điện ren BS4568 2 ngã thẳng AP 25mm
AP 25mm BS4568 Junction threaded box - 2 ways through
25
BS4568-JB2T32 Hộp nối ống luồn dây điện ren BS4568 2 ngã thẳng AP 32mm
AP 32mm BS4568 Junction threaded box - 2 ways through
32

Sản phẩm khác