Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Hộp nối ống luồn dây điện ren BS4568 1 ngã

Hộp nối ống luồn dây điện ren BS4568 1 ngã AP - AP BS4568 Junction threaded box - 1 ways

asMã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(mm)
BS4568-JB120 Hộp nối ống luồn dây điện ren BS4568 1 ngã AP 20mm
AP 20mm BS4568 Junction threaded box - 1 ways
20
BS4568-JB125 Hộp nối ống luồn dây điện ren BS4568 1 ngã AP 25mm
AP 25mm BS4568 Junction threaded box - 1 ways
25
BS4568-JB132 Hộp nối ống luồn dây điện ren BS4568 1 ngã AP 32mm
AP 32mm BS4568 Junction threaded box - 1 ways
32

Sản phẩm khác