Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Hộp nối ống luồn dây điện ren 2 ngã vuông BS4568

Hộp nối ống luồn dây điện ren BS4568 2 ngã vuông AP - AP BS4568 Junction threaded box - 2 ways angle

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(mm)
BS4568-JB2A20 Hộp nối ống luồn dây điện ren BS4568 2 ngã vuông AP 20mm
AP 20mm BS4568 Junction threaded box - 2 ways angle
20
BS4568-JB2A25 Hộp nối ống luồn dây điện ren BS4568 2 ngã vuông AP 25mm
AP 25mm BS4568 Junction threaded box - 2 ways angle
25
BS4568-JB2A32 Hộp nối ống luồn dây điện ren BS4568 2 ngã vuông AP 32mm
AP 32mm BS4568 Junction threaded box - 2 ways angle
32

Sản phẩm khác