Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Dụng cụ bẻ ống ren BS4568

Dụng cụ bẻ ống luồn dây điện ren BS4568 AP - AP BS4568 Cuonduit bender

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(mm)
BS4568-CBO20 Dụng cụ bẻ ống luồn dây điện ren BS4568 - AP 20 mm
AP 20mm BS4568 Cuonduit bender
20
BS4568-CBO25 Dụng cụ bẻ ống luồn dây điện ren BS4568 AP 25 mm
AP 25mm BS4568 Conduit bender
25
BS4568-CBO32 Dụng cụ bẻ ống luồn dây điện ren BS4568 AP 32 mm
AP 32mm BS4568 Conduit bender
32

Sản phẩm khác