Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Co nối ống luồn dây diện T ren BS4568

Co nối ống luồn dây diện T ren BS4568 AP - AP BS4568 Inspection threaded tee

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(mm)
BS4568-SL20 Co nối ống luồn dây diện T ren BS4568 - AP 20 mm
AP 20mm BS4568 Inspection threaded tee
20
BS4568-SL25 Co nối ống luồn dây điện T ren BS4568 AP 25 mm
AP 25mm BS4568
Inspection threaded tee
25
BS4568-SL32 Co nối ống luồn dây điện T ren BS4568 AP 32 mm
AP 32mm BS4568
Inspection threaded tee
32

Sản phẩm khác