Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Co đúc ống luồn dây điện ren BS4568 90º

Co đúc ống luồn dây điện ren BS4568 90º AP - AP BS4568 Inspection threaded elbow

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(mm)
BS4568-ITE20 Co đúc ống luồn dây điện ren BS4568 90º AP 20mm
AP 20mm BS4568 Inspection threaded elbow
20
BS4568-ITE25 Co đúc ống luồn dây điện ren BS4568 90º AP 25mm
AP 25mm BS4568
Inspection threaded elbow
25
BS4568-ITE32 Co đúc ống luồn dây điện ren BS4568 90º AP 32mm
AP 32mm BS4568
Inspection threaded elbow
32

Sản phẩm khác