Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Ống ruột gà lõi thép bọc PVC AP - AP Flexible steel conduit with PVC coating

Ống ruột gà lõi thép bọc PVC - Flexible steel conduit with PVC coating

Mã sản phẩm
Product code
Kích thước
Size
(inch)
Đường kính trong
ID
(mm)
Đường kính ngoài
OD
(mm)
Min Max Min Max
FCP012 1/2 15.80 16.30 20.20 20.70
FCP034 3/4 20.70 21.20 25.50 26.10
FCP100 1 26.00 26.60 31.60 32.20
FCP114 1 1/4 34.70 35.40 40.80 41.50
FCP112 1 1/2 40.00 40.60 46.60 47.20
FCP200 2 51.30 51.90 58.10 58.70
FCP212 2 1/2
63.00 63.60 71.80 72.40
FCP300 3 78.00 78.70 87.20 87.90
FCP400 4 101.60 102.60 111.20 112.30

Sản phẩm khác