Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Ống ruột gà lõi thép bọc PVC dày - Liquidtight flexible conduit

Ống ruột gà lõi thép bọc PVC dày - Liquidtight flexible conduit

Mã sản phẩm
Product code
Kích thước
Size
(inch)
Đường kính trong
ID
(mm)
Đường kính ngoài
OD
(mm)
Min Max Min Max
LC012 1/2 15.80 16.30 20.80 21.30
LC034 3/4 20.70 21.20 26.30 26.70
LC100 1 26.00 26.60 32.70 33.40
LC114 1 1/4 34.70 35.40 41.40 42.20
LC112 1 1/2 40.10 40.60 47.40 48.30
LC200 2 51.30 51.90 59.40 60.30

Sản phẩm khác