Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Ống ruột gà lõi thép AP - AP flexible steel conduit

Ống ruột gà lõi thép AP - AP flexible steel conduit

Mã sản phẩm
Product code
Kích thước
Size
(inch)
Đường kính trong
ID
(mm)
Đường kính ngoài
OD
(mm)
Min Max Min Max
FC012 1/2 15.80 16.30 19.20 19.70
FC034 3/4 20.70 21.20 24.50 25.10
FC100 1 26.00 26.60 30.40 31.00
FC114 1 1/4 34.70 35.40 39.60 40.30
FC112 1 1/2 40.00 40.60 45.20 48.80
FC200 2 51.30 51.90 56.50 57.10

Sản phẩm khác