Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Đầu nối ống mềm kín nước AP

Đầu nối ống luồn dây điện mềm kín nước AP - AP Liquid-tight flexible connector

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(inch)
LTFC012 Đầu nối ống luồn dây điện mềm kín nước AP 1/2 inch
AP 1/2" Liquid-tight flexible connector
1/2
LTFC034 Đầu nối ống luồn dây điện mềm kín nước AP 3/4 inch
AP 3/4" Liquid-tight flexible connector
3/4
LTFC100 Đầu nối ống luồn dây điện mềm kín nước AP 1 inch
AP 1" Liquid-tight flexible connector
1
LTFC114 Đầu nối ống luồn dây điện mềm kín nước AP 1 1/4 inch
AP 1 1/4" Liquid-tight flexible connector
1 1/4
LTFC112 Đầu nối ống luồn dây điện mềm kín nước AP 1 1/2 inch
AP 1 1/2" Liquid-tight flexible connector
1 1/2
LTFC200 Đầu nối ống luồn dây điện mềm kín nước AP 2 inch
AP 2" Liquid-tight flexible connector
2
LTFC212 Đầu nối ống luồn dây điện mềm kín nước AP 2 1/2 inch
AP 2 1/2" Liquid-tight flexible connector
2 1/2
LTFC300 Đầu nối ống luồn dây điện mềm kín nước AP 3 inch
AP 3" Liquid-tight flexible connector
3
LTFC400 Đầu nối ống luồn dây điện mềm kín nước AP 4 inch
AP 4" Liquid-tight flexible connector
4

Sản phẩm khác