Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Đầu nối ống mềm dạng kẹp AP

Đầu nối ống mềm dạng kẹp AP - AP BX flexible zinc connector

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(inch)
BFZC012 Đầu nối ống mềm dạng kẹp AP 1/2 inch
AP 1/2" BX flexible zinc connector
1/2
BFZC034 Đầu nối ống mềm dạng kẹp AP 3/4 inch
AP 3/4" BX flexible zinc connector
3/4
BFZC100 Đầu nối ống mềm dạng kẹp AP 1 inch
AP 1" BX flexible zinc connector
1
BFZC114 Đầu nối ống mềm dạng kẹp AP 1 1/4 inch
AP 1 1/4" BX flexible zinc connector
1 1/4
BFZC112 Đầu nối ống mềm dạng kẹp AP 1 1/2 inch
AP 1 1/2" BX flexible zinc connector
1 1/2
BFZC200 Đầu nối ống mềm dạng kẹp AP 2 inch
AP 2" BX flexible zinc connector
2

Sản phẩm khác