Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Hộp thép vuông âm tường 4" cắt đáy (4 vít ở cạnh) - Extension 4" Square boxes (4 screw at sides)

Hộp thép vuông âm tường 4 inch cắt đáy (4 vít ở cạnh) - Extension 4 inch Square boxes (4 screw at sides)

Mã sản phẩm
Product code
Kích thước
Size
(inch)
Vật liệu/Độ dày
Material/Thickness
Lỗ chờ
Knockouts
(inch)
Đặc điểm
Specification of screw
ESB10210244S 4" x 4" x 1 1/2"
Thép mạ kẽm, thép nhúng nóng
Độ dày: 1.2mm
1/2" & 3/4"
2 vít ở 2 góc hộp
ESB10210254S 4" x 4" x 2 1/8"
1/2" & 3/4"

Sản phẩm khác