Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Hộp bát giác âm tường 4" cắt đáy

Hộp bát giác âm tường 4 inch cắt đáy - AP AP Extension 4 inch Octagon box

Mã sản phẩm
Product code
Description
Kích thước
Size
(inch)
Vật liệu/Độ dày
Material/Thickness
Lỗ chờ
Knockouts
(inch)
EOB10210244 Hộp bát giác âm tường 4" cắt đáy - AP
AP Extension 4" Octagon box
4" x 4" x 1 1/2"
Thép mạ kẽm, thép nhúng nóng
Độ dày: 1.2mm
1/2" & 3/4"
EOB10210254 4" x 4" x 2 1/8"
1/2" & 3/4"

Sản phẩm khác