Công ty Thiết Bị Điện APE Công ty Thiết Bị Điện APE
9/10 999 bài đánh giá

Thanh C không đục lỗ AP - AP C Channel

Thanh C không đục lỗ AP - AP C Channel

Mã sản phẩm
Product code
Kích thước
Size
(inch)
Vật liệu/Độ dày
Material/Thickness
Đặc điểm
Specification
CC414120 41 x 41 x 2.0

Thép mạ kẽm

Thép nhúng nóng

Không đục lỗ

CC414125 41 x 41 x 2.5
CC412115 41 x 21 x 1.5
CC412120 41 x 21 x 2.0
CC412125 41 x 21 x 2.5

Sản phẩm khác